Po priporočilih stroke in v skladu z državno odredbo o prepovedi zbiranja in druženja, se v Medgeneracijskem društvu Jesenski cvet

DO PREKLICA NE SESTAJAMO V SKUPINAH!

Osnovni program društva » Skupine starih ljudi za samopomoč« bo do preklica potekal samo po telefonskih kontaktih in po drugih oblikah digitalne komunikacije.

Program se ne prekinja, pač pa bo naša povezava odslej potekala po telefonu.  Voditelji skupin naj poskrbijo, da bodo po telefonu v tedenskih kontaktih s člani skupine. Ravno tako so tudi člani skupin in drugi člani društva vabljeni, da se preko telefona, e- pošte, Facebooka in drugih oblik komunikacije, ki jih obvladajo, povezujejo s svojimi voditeljicami in med seboj.

Voditelji skupin naj posebej pozorno spremljajo tiste starejše, ki živijo sami, so težje mobilni in ves čas preverjajo,  če potrebujejo kakršnokoli obliko pomoči.

Vsi člani društva MD Jesenski cvet bomo tako ostali povezani in bomo lažje prebrodili krizno situacijo ob pandemiji korona virusa.

Voditelji bodo vsa navodila za delo prejemali po elektronski pošti s strani vodstva društva.

Vsi ostali planirani programi se do preklica ne izvajajo.

Predsednica MD Jesenski cvet Domžale

Majda Knehtl