SKUPINE STAREJŠIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Osnovni program društva so »Skupine starejših ljudi za samopomoč«. V skupinah se povezujejo vse tri generacije, največ pa je oseb starih nad 65 let, ki si želijo medgeneracijskih stikov.

Srečanja potekajo enkrat tedensko ob istem času in na istem kraju. Skupine štejejo do deset članov. Skupino vodi usposobljen voditeljski par.

Osnovna dejavnost v skupini je usmerjeni pogovor

VEČDNEVNI MEDGENERACIJSKI TABOR

Vsako leto v mesecu juniju se člani društva lahko udeležijo 6 dnevnega Medgeneracijskega tabora, ki zadnja leta poteka v hotelu Delfin v Izoli.

Namen tabora je sprostitev, povezovanje vseh treh generacij in krepitev socialne mreže starejših. Vodstvo društva in voditelji pripravijo bogat program in različne aktivnosti, primerne za starejše v obliki pogovorov, delavnic, zabavnih glasbenih večerov in drugih družabnih dogodkov.

ENODNEVNI MEDGENERACIJSKI TABOR

 

Društvo organizira enodnevni medgeneracijski tabor kot poletno srečanje članov in voditeljev skupin v prijetnem okrilju narave v eni izmed občin, iz katerih izhajajo člani.

Namen tabora je v medgeneracijskem druženju vseh generacij in predvsem popestritvi poletnih dni starejšim. Druženje je navadno povezano z raznimi aktivnostmi, spoznavanju našega okolja in zabavnimi dogodki. Vsako leto se dogodka udeleži preko 100 članov in voditeljev našega društva.

STROKOVNE EKSKURZIJE IN IZLETI

 

Vsako leto organiziramo eno strokovno ekskurzijo za voditelje in eno skupno ekskurzijo oziroma izlet za člane in voditelje.

V okviru enodnevnega dogodka obiščemo druge podobne skupine, ki delujejo na območju Slovenije ali organiziramo obisk institucije za starejše (Dom upokojencev, varovana stanovanja, dnevni center za starejše) ter spoznavamo nove zanimive kraje. Ekskurzijo vodijo voditelji in jo je potrebno prilagoditi starejši populaciji.

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

 

Društvo organizira za svoje člane predavanja in delavnice z vsebinami, za katera člani izrazijo zanimanje in so navadno povezana s temami kot so : zdrava prehrana, zdrav stil življenja, odnosi mladi – starejši, kako preprečevati nastanek demence itd …

Predavajo priznani strokovnjaki in se navadno odvijajo v Knjižnici Domžale. Društvo tudi redno usposablja in izobražuje prostovoljce, ki vodijo pogovorne skupine.

OSTALE AKTIVNOSTI

 

Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet se redno predstavlja na tem dogodku, organizirano ga obišče tudi mnogo članov in voditeljev.

Društvo želi starejšim vsako leto popestriti tudi prednovoletni čas, zato organizira medgeneracijsko druženje na različnih osnovnih šolah ali z drugimi skupinami mladih, ki za starejše pripravijo zanimiv program.

Vsak torek ob 9. uri z voditeljico Marijo Sušnik izpred sedeža društva v Domžalah, Ljubljanska 58, potekajo dopoldanski pohodi v bližnjo okolico.

Skupina Kamniški metulji vsako leto pripravi novo veseloigro, ki jo predstavi na dogodkih društva in tudi na drugih prireditvah. Člani skupine so igralci, ena od njih pa je tudi avtorica teksta, režiserka in igralka.

Člani MD Jesenski cvet imajo tudi možnost ogleda zanimivih filmov v okviru dopoldanskega filmskega abonmaja v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.

Članice skupine MASSIM, so vešče izdelovalke cvetja iz krep papirja in drugih izdelkov in so promotorke našega društva ter obenem nudijo možnost, da se tudi ostali člani učijo teh rokodelskih spretnosti.