Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet je humanitarno društvo, ki izvaja organizirano prostovoljsko delo.

KLJUČNE OSEBE V DRUŠTVU

MAJDA KNEHTL
MAJDA KNEHTLPredsednica društva
MAKSIMILIJANA MALI
MAKSIMILIJANA MALIOrganizatorka lokalne mreže
MATEJA TURK
MATEJA TURKTajnica društva
STANKA FELICIJAN
STANKA FELICIJANBlagajničarka društva

ZGODOVINA IN RAZVOJ PROGRAMA SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

1987

Program skupine starih ljudi za samopomoč je program za zadovoljevanje nematerialnih potreb starih ljudi. V Sloveniji se je uveljavil leta 1987 z nastankom prve skupine v Kopru.

Program se je najprej širil v obliki ustanavljanja novih skupin in v obliki pridobivanja novih prostovoljcev za vodenje teh skupin, ki so jih pretežno vodili strokovni delavca.

1992

Do leta 1992 je število skupin naraslo in nastalo je prvo registrirano društvo strokovnih delavk in delavcev pod imenom Združenje za socialno gerontologijo Slovenije. Organizacija je bila javna in neprofitna in je delovala v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Na območju Občine Domžale se je prva skupina ustanovila leta 1994, sledil je hiter razvoj drugih skupin.

2000

Leta 2000 je bilo ustanovljeno in registrirano Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet, ki skrbi za organizacijo in razvoj dela skupin, ter organizira še druge izobraževanje prostovoljcev, med katerimi so stalne, medgeneracijski tabor, strokovni izleti, predavanja in delavnice, ter aktivnosti za druženje.

Pravna naslednica Združenja za socialno gerontologijo Slovenije je Zveza društev za socialno gerontologijo katere soustanovitelj je tudi MDJC.

MDJC pokriva območje upravnih enot Domžale in Kamnik, vključuje občine Mengeš, Kamnik, Moravče, Lukovica in Trzin.

Delovanje skupin in društva se je skozi čas organizacijsko in vsebinsko dopolnjevalo in spreminjalo vendar je ohranjalo svoje poslanstvo v obliki tedenskih srečanj skupin z voditelji.

Financerji MDJC:

Občina Domžale, Občina Kamnik, Občin Trzin, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Lukovica, ZDSGS

Podporniki:

MGC Bistrica Domžale, Dom počitka Mengeš, KS Preserje, Alternativ-zdravje, Dom upokojencev Vir, Dom upokojencev Moravče, Občina Trzin, Dom starejših občanov Kamnik, Frančiškanski samostan Kamnik, Dom upokojencev Kamnik, KS Mekinje, KS Dom krajanov Ihan, Športno društvo Zgornji Tuhinj, Društvo Makadam Kamnik